OpenUrlTimeout

Deze variabele bepaalt de time-out in seconden die QlikView moet aanhouden bij het ophalen van gegevens uit URL-bronnen (bijvoorbeeld HTML-pagina's). Als deze variabele niet is ingesteld, is de time-out ongeveer 20 minuten.

Syntaxis:  

OpenUrlTimeout

Voorbeeld:  

set OpenUrlTimeout=10;