QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Binary

De opdracht binary wordt gebruikt voor het laden van de gegevens uit een ander QlikView-document, met inbegrip van sectietoegangsgegevens. Hiermee laadt u niet de opmaakgegevens of variabelen.

Opmerking: Slechts één opdracht binary is toegestaan in het script en dit moet de eerste opdracht van het script zijn, zelfs nog vóór de SET-opdrachten die zich gewoonlijk aan het begin van het script bevinden.

Syntaxis:  

binary [path] filename

Argumenten:  

Argument Beschrijving
filename De naam van het bestand, inclusief de bestandsextensie .qvw.
path

Het pad naar het bestand. Dit kan absoluut zijn of relatief ten opzichte van het .qvw-bestand dat deze scriptregel bevat. Een absoluut pad is vereist als het bestand zich niet in de werkdirectory van QlikView bevindt.

  • absoluut

    Voorbeeld: c:\data\

  • relatief ten opzichte van het document dat deze scriptregel bevat.

    Voorbeeld: data\