QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

FirstWeekDay

Dit gehele getal definieert welke dag moet worden gebruikt als eerste dag van de week.

Syntaxis:  

FirstWeekDay

Standaard wordt in QlikView-functies maandag als eerste dag van de week gebruikt. De volgende waarden kunnen worden gebruikt:

  • 0 (= Maandag)
  • 1 (= Dinsdag)
  • 2 (= Woensdag)
  • 3 (= Donderdag)
  • 4 (= Vrijdag)
  • 5 (= Zaterdag)
  • 6 (= Zondag)

Voorbeelden:  

Set FirstWeekDay=6; //(set Sunday as the first day of the week)