QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

FirstMonthOfYear

De instelling definieert welke maand moet worden gebruikt als eerste maand van het jaar. Deze kan worden gebruikt voor het definiëren van boekjaren die een maandelijkse verschuiving hebben en bijvoorbeeld op 1 april starten.

Geldige instellingen zijn 1 (Januari) t/m 12 (December). De standaardinstelling is 1.

Syntaxis:  

FirstMonthOfYear

Voorbeeld:  

Set FirstMonthOfYear=4; //Sets the year to start in April