QvdFieldName - scriptfunctie

Deze scriptfunctie retourneert de naam van veldnummer fieldno als deze bestaat in een QVD-bestand (anders NULL).

Syntaxis:  

QvdFieldName(filename , fieldno)

Argumenten:

Argument Beschrijving
filename

De naam van een QVD-bestand, inclusief pad als dat nodig is.

  • absoluut

    Voorbeeld: c:\data\

  • relatief ten opzichte van het documentpad van QlikView.

    Voorbeeld: data\

  • URL-adres (HTTP of FTP) dat verwijst naar een locatie op internet of intranet.

    Voorbeeld: http://www.qlik.com

fieldno Het nummer van het veld (beginnend bij 1) in de tabel binnen het QVD-bestand.

Voorbeelden:  

QvdFieldName ('MyFile.qvd', 3)

QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)