QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

setdateyearmonth - script- en grafiekfunctie

Deze functie neemt een timestamp, een month en een year als invoer en werkt de timestamp bij met het year en de month die zijn opgegeven in de invoer..

Syntaxis:  

SetDateYearMonth (timestamp, year, month)

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argument Beschrijving
timestamp De datum die moet worden geëvalueerd als tijdsstempel of de uitdrukking die tot een tijdstempel wordt herleid en die moet worden geconverteerd, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
year Een jaartal in vier cijfers.
month Een maand in één of twee cijfers.