QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

setdateyear - script- en grafiekfunctie

Deze functie neemt een timestamp en een year als invoer en werkt de timestamp bij met het year dat is opgegeven in de invoer. 

Syntaxis:  

setdateyear (timestamp, year)

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argument Beschrijving
timestamp De datum die moet worden geëvalueerd als tijdsstempel of de uitdrukking die tot een tijdstempel wordt herleid en die moet worden geconverteerd, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
year Een jaartal in vier cijfers.