QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

quartername - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de maanden van het kwartaal (opgemaakt volgens de scriptvariabele MonthNames) en het jaar met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van het kwartaal.

Syntaxis:  

QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het kwartaal aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande kwartalen aan en positieve waarden geven volgende kwartalen aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.