month - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een duale waarde met een maandnaam zoals vastgelegd in de omgevingsvariabele MonthNames, en een geheel getal tussen 1-12. De maand wordt berekend volgens de datuminterpretatie van de uitdrukking, in overeenstemming met de standaardinterpretatie van getallen.

Syntaxis:  

month(expression)

 

Retourgegevenstype: dual