QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

daynumberofquarter - script- en grafiekfunctie

Deze functie berekent het dagnummer van het kwartaal waarbinnen een tijdstempel valt.

Syntaxis:  

DayNumberOfQuarter(timestamp[,start_month])

Retourgegevenstype: geheel getal

De functie gebruikt altijd jaren van 366 dagen.

Argumenten:  

Argument Beschrijving
timestamp De te evalueren datum.
start_month Door een start_month tussen 2 en 12 op te geven (1 indien weggelaten), kunt u het begin van het jaar naar voren verplaatsen naar de eerste dag van een andere maand. Als u bijvoorbeeld wilt werken met een boekjaar dat begint op 1 maart, geeft u start_month = 3 op.