Lokale bestanden openen

Dit dialoogvenster wordt geopend met de knop Tabelbestanden in het dialoogvenster Script bewerken.

In het dialoogvenster Lokale bestanden openen kunnen de tabelbestanden worden opgegeven die geladen moeten worden. Voor het selecteren van meerdere bestanden, kunt u op Ctrl drukken en klikken of u kunt op Shift drukken en klikken. Als er op de knop OK wordt gedrukt, wordt het geselecteerde bestand in de wizard Bestand geïnterpreteerd.