Direct Discovery-veldtypen

Binnen Direct Discovery zijn er drie typen gegevensvelden: DIMENSION, MEASURE en DETAIL. De typen worden ingesteld voor gegevensvelden als de Direct Discovery-selectie wordt uitgevoerd via de Direct Query-opdracht in het load-script.

Zie: Direct Query

Alle Direct Discovery-velden kunnen worden gebruikt in combinatie met de velden in het geheugen. Gewoonlijk kunnen velden met discrete waarden die zullen worden gebruikt als dimensies het beste worden geladen met het trefwoord DIMENSION, terwijl numerieke gegevens die worden gebruikt in aggregaties bij voorkeur worden gemarkeerd als velden van het type MEASURE. Velden van het type DIMENSION kunnen niet worden gebruikt in objectuitdrukkingen.

De volgende tabel bevat een overzicht van de kenmerken en het gebruik van de typen Direct Discovery-velden:

Veldtype In geheugen? Vormt associatie? Gebruikt in grafiekuitdrukkingen?
DIMENSION Ja Ja Ja
MEASURE Nee Nee Ja
DETAIL Nee Nee Nee

Velden van het type DIMENSION

Velden van het type DIMENSION worden in het geheugen geladen en kunnen worden gebruikt voor het opstellen van associaties tussen gegevens in het geheugen en de gegevens in Direct Discovery-velden. Direct Discovery-velden van het type DIMENSION worden tevens gebruikt voor het definiëren van dimensiewaarden in grafieken.

Velden van het type MEASURE

Velden van het type MEASURE, daarentegen, worden herkend op "metaniveau". Velden van het type MEASURE worden niet in het geheugen geladen (zij verschijnen niet in de tabelweergave). Het doel is om aggregaties van de gegevens in velden van het type MEASURE te laten uitvoeren in de database in plaats van in het geheugen. Toch kunnen velden van het type MEASURE worden gebruikt in uitdrukkingen zonder de uitdrukkingssyntaxis te wijzigen. Het resultaat is dat het gebruik van Direct Discovery-velden vanuit de database transparant is voor de eindgebruiker.

De volgende aggregatiefuncties kunnen worden gebruikt in velden van het type MEASURE:

Velden van het type DETAIL

Velden van het type DETAIL bieden informatie of gegevens die u wilt weergeven, maar niet wilt gebruiken in grafiekuitdrukkingen. Velden van het type DETAIL kunnen alleen worden gebruikt in Count-aggregaties en kunnen alleen worden weergegeven in een tabel. Velden die zijn aangewezen als DETAIL bevatten gewoonlijk gegevens die niet op zinvolle wijze kunnen worden geaggregeerd, zoals opmerkingen.

Elk veld kan worden aangewezen als een veld van het type DETAIL.