Interrecord-functies

Interrecord-functies worden gebruikt:

  • In het laadscript, wanneer een waarde uit eerder geladen records van gegevens nodig is voor de evaluatie van de huidige record.
  • In een grafiekuitdrukking, wanneer een andere waarde uit de gegevensverzameling van een grafiek fnodig is.
Opmerking: Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in strakke tabellen als interrecordfuncties voor grafieken worden gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld.

De onderdrukking van nulwaarden wordt automatisch uitgeschakeld als deze functies worden gebruikt.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Rijfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in grafiekuitdrukkingen.

Kolomfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in grafiekuitdrukkingen.

Veldfuncties

Draaitabelfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in grafiekuitdrukkingen.

Interrecord-functies in het load-script

Zie ook: