Sign - script- en grafiekfunctie

Sign() retourneert 1, 0 of -1, afhankelijk van het feit of x een positief getal, 0 of een negatief getal is.

Syntaxis:  

Sign(x)

Retourgegevenstype: numeriek

Beperkingen:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten

Sign( 66 )

Retourneert 1

Sign( 0 )

Retourneert 0

Sign( - 234 )

Retourneert -1