Permut - script- en grafiekfunctie

Permut() retourneert het aantal permutaties van q elementen dat kan worden geselecteerd uit een groep van p elementen. Zoals weergegeven door de formule: Permut(p,q) = (p)! / (p - q)!. De volgorde waarin de elementen worden geselecteerd, is van belang.

Syntaxis:  

Permut(p, q)

Retourgegevenstype: geheel getal

Beperkingen:  

Argumenten die niet een geheel getal zijn, worden afgekapt.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten

Op hoeveel manieren kunnen de gouden, zilveren en bronzen medailles worden verdeeld na een finale op de 100 m met 8 deelnemers?

Permut( 8,3 )

Retourneert 336