Odd - script- en grafiekfunctie

Odd() retourneert True (-1), als integer_number een oneven geheel getal of nul is. Retourneert False (0), als integer_number een even geheel getal is en NULL als integer_number niet een geheel getal is.

Syntaxis:  

Odd(integer_number)

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten

Odd( 3 )

Retourneert -1, True

Odd( 2 * 10 )

Retourneert 0, False

Odd( 3.14 )

Retourneert NULL