Fmod - script- en grafiekfunctie

fmod() is een modulo-functie die het resterende deel van de deling van het eerste argument (het deeltal) op het tweede argument (de deler) retourneert. Het resultaat is een reëel getal. Beide argumenten worden geïnterpreteerd als reële getallen. Ze hoeven dus geen gehele getallen te zijn.

Syntaxis:  

fmod(a, b)

Retourgegevenstype: numeriek

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten

fmod( 7,2 )

Retourneert 1

fmod( 7.5,2 )

Retourneert 1.5

fmod( 9,3 )

Retourneert 0

fmod( -4,3 )

Retourneert -1

fmod( 4,-3 )

Retourneert 1

fmod( -4,-3 )

Retourneert -1