Floor - script- en grafiekfunctie

Floor() rondt x naar beneden af naar het dichtstbijzijnde veelvoud van step [+ offset]. De standaardwaarde van offset is 0.

Vergelijk deze functie met de functie ceil, waarbij ingevoerde cijfers naar boven worden afgerond.

Syntaxis:  

Floor(x[, step[, offset]])

Retourgegevenstype: numeriek

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten

Floor( 2,4 )

Retourneert 0

Floor( 4,2 )

Retourneert 4

Floor( 3.88 , 0.1 )

Retourneert 3.8

Floor( 3.88 , 5 )

Retourneert 0

Floor( 1.1 , 1 )

Retourneert 1

Floor( 1.1 , 1 , 0.5 )

Retourneert 0.5