Div - script- en grafiekfunctie

Div() retourneert het gehele deel van de rekenkundige deling van het eerste argument door het tweede argument. Beide parameters worden geïnterpreteerd als reële getallen. Ze hoeven dus geen gehele getallen te zijn.

Syntaxis:  

Div(integer_number1, integer_number2)

Retourgegevenstype: geheel getal

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten

Div( 7,2 )

Retourneert 3

Div( 7.1,2.3 )

Retourneert 3

Div( 9,3 )

Retourneert 3

Div( -4,3 )

Retourneert -1

Div( 4,-3 )

Retourneert -1

Div( -4,-3 )

Retourneert 1