Combin - script- en grafiekfunctie

Combin() retourneert het aantal combinaties van q elementen dat kan worden gekozen uit een groep van p elementen. Zoals weergegeven door de formule: Combin(p,q) = p! / q!(p-q)!. De volgorde waarin de elementen worden geselecteerd, is niet van belang.

Syntaxis:  

Combin(p, q)

Retourgegevenstype: geheel getal

Beperkingen:  

Argumenten die niet een geheel getal zijn, worden afgekapt.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten

Hoeveel combinaties van 7 getallen kunnen worden gekozen uit een totaal van 35 lottogetallen?

Combin( 35,7 )

Retourneert 6.724.520