QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

GetExcludedCount - grafiekfunctie

GetExcludedCount() retourneert het aantal uitgesloten (donkergrijze) waarden in het vastgestelde veld.

Syntaxis:  

GetExcludedCount (field_name)

Retourgegevenstype: tekenreeks

Beperkingen:  

GetExcludedCount() wordt alleen geëvalueerd voor velden met bijbehorende waarden, dat wil zeggen velden zonder selecties. Voor velden met selecties retourneert GetExcludedCount() 0.

Argumenten:  

Argumenten Beschrijving
field_name Het veld met het bereik van gegevens die moeten worden gemeten.

Voorbeelden en resultaten:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van twee velden die in verschillende keuzelijsten worden geladen, één voor First name en één voor Initials.

Voorbeelden Resultaten

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetExcludedCount ([Initials])

5 aangezien er 5 unieke en uitgesloten (grijze) waarden zijn in Initials. De zesde cel (JA) is wit aangezien deze is verbonden met de selectie John in First name.

Stel dat John en Peter worden geselecteerd.

GetExcludedCount ([Initials])

3 aangezien Peter is verbonden met 2 waarden in Initials.

Stel dat er geen waarden worden geselecteerd in First name.

GetExcludedCount ([Initials])

0 aangezien er geen selecties zijn.

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetExcludedCount ([First name])

0 aangezien GetExcludedCount() alleen wordt geëvalueerd voor velden met bijbehorende waarden, dat wil zeggen velden zonder selecties.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');