FieldName - scriptfunctie

De scriptfunctie FieldName retourneert de naam van het veld met het opgegeven nummer in een eerder geladen tabel. Als de functie wordt gebruikt in een LOAD-opdracht, mag deze niet verwijzen naar de tabel die op dat moment wordt geladen.

Syntaxis:  

FieldName(field_number ,table_name)

Argumenten:  

Argument Beschrijving
field_number Het veldnummer van het veld waarnaar u wilt verwijzen.
table_name De tabel die het veld bevat waarnaar u wilt verwijzen.

Voorbeeld:  

LET a = FieldName(4,'tab1');