QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

GetExtendedProperty - diagramfunctie

Deze functie retourneert de waarde van een benoemde uitgebreide eigenschap in het werkbladobject met de opgegeven object-id. Als objectid niet is opgegeven, wordt het werkbladobject gebruikt dat de uitdrukking bevat. Een uitgebreide eigenschap is gedefinieerd voor het uitbreidingsobject in het definitiebestand.

Syntaxis:  

GetExtendedProperty (name[, objectid])

Voorbeeld:  

GetExtendedProperty ('Greeting')