Left - script- en diagramfunctie

Left() retourneert een tekenreeks die bestaat uit de eerste (meest linker) tekens van de invoertekenreeks, waarbij het aantal tekens wordt bepaald door het tweede argument.

Syntaxis:  

Left(text, count)

Retourgegevenstype: tekenreeks

Argumenten:  

Argument Beschrijving
text De oorspronkelijke tekenreeks.
count Definieert het aantal tekens dat moet worden opgenomen vanaf de linkerkant van de tekenreeks text.

Zie: de Index - script- en diagramfunctie, waardoor complexere tekenreeksanalyse mogelijk is.