KeepChar - script- en diagramfunctie

KeepChar() retourneert een tekenreeks die bestaat uit de eerste tekenreeks, 'text', behalve enige tekens die GEEN deel uitmaken van de tweede tekenreeks, "keep_chars".

Syntaxis:  

KeepChar(text, keep_chars)

Retourgegevenstype: tekenreeks

Argumenten:  

Argument Beschrijving
text De oorspronkelijke tekenreeks.
keep_chars Een tekenreeks die de tekens in text bevat die moeten worden bewaard.