FINV - script- en diagramfunctie

FINV() retourneert het omgekeerde van de F-waarschijnlijkheidsverdeling.

Syntaxis:  

FINV(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Retourgegevenstype: getal

Argumenten:  

Argument Beschrijving
prob Een waarschijnlijkheid die is verbonden met de F-waarschijnlijkheidsverdeling. Dit moet een waarde zijn tussen 0 en 1.
degrees_freedom Een geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie FDIST:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.