Rename table

Met deze scriptfunctie wordt de naam van een of meer bestaande interne QlikView-tabellen gewijzigd nadat deze zijn geladen.

Zowel de syntaxis rename table als de syntaxis rename tables kan worden gebruikt.

Syntaxis:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Argumenten:  

Argument Beschrijving
mapname De naam van de eerder geladen toewijzingstabel met een of meer oude en nieuwe tabelnaamparen.
oldname De oude tabelnaam.
newname De nieuwe tabelnaam.

Beperkingen:  

Twee tabellen met verschillende namen kunnen niet dezelfde naam krijgen. Het script wordt zonder fouten uitgevoerd, maar de tweede tabel wordt niet hernoemd.

Voorbeeld 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Voorbeeld 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;