Unqualify

Met de opdracht Unqualify wordt de kwalificatie van veldnamen die eerder was ingeschakeld met de opdracht Qualify, uitgeschakeld.

Syntaxis:  

Unqualify *fieldlist

Argumenten:  

Argument Beschrijving
*fieldlist

Een door komma's gescheiden lijst met velden waarvoor kwalificatie moet worden ingeschakeld. Met een * als veldlijst worden alle velden aangeduid. De jokertekens * en ? zijn toegestaan in de veldnamen. Het gebruik van aanhalingstekens rond veldnamen kan nodig zijn bij het gebruik van jokertekens.

In de documentatie voor de opdracht Qualify vindt u meer informatie.

Voorbeeld 1:  

Unqualify *;

Voorbeeld 2:  

Unqualify TransID;

Zie ook: