Binary

De opdracht binary wordt gebruikt voor het laden van de gegevens uit een ander QlikView-document, met inbegrip van sectietoegangsgegevens. Hiermee laadt u niet de opmaakgegevens of variabelen.

Opmerking: Slechts één opdracht binary is toegestaan in het script en dit moet de eerste opdracht van het script zijn, zelfs nog vóór de SET-opdrachten die zich gewoonlijk aan het begin van het script bevinden.

Syntaxis:  

binary [path] filename

Argumenten:  

Argument Beschrijving
filename De naam van het bestand, inclusief de bestandsextensie .qvw.
path

Het pad naar het bestand. Dit kan absoluut zijn of relatief ten opzichte van het .qvw-bestand dat deze scriptregel bevat. Een absoluut pad is vereist als het bestand zich niet in de werkdirectory van QlikView bevindt.

  • absoluut

    Voorbeeld: c:\data\

  • relatief ten opzichte van het document dat deze scriptregel bevat.

    Voorbeeld: data\