QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Toewijzingsfuncties

In dit hoofdstuk komen functies voor het afhandelen van toewijzingstabellen aan de orde. Een toewijzingstabel kan worden gebruikt om veldwaarden en veldnamen tijdens de uitvoering van een script te vervangen.

Toewijzingsfuncties kunnen alleen worden gebruikt in het load-script.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.