QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Exponentiële en logaritmische functies

In dit hoofdstuk worden functies beschreven die verband houden met exponentiële en logaritmische berekeningen. Alle functies kunnen zowel in het load-script als in grafiekuitdrukkingen worden gebruikt.

In de onderstaande functies zijn de parameters uitdrukkingen waarbij x en y moeten worden geïnterpreteerd als reële getallen.