setdateyearmonth - script- en diagramfunctie

Deze functie neemt een timestamp, een month en een year als invoer en werkt de timestamp bij met het year en de month die zijn opgegeven in de invoer..

Syntaxis:  

SetDateYearMonth (timestamp, year, month)

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argument Beschrijving
timestamp De datum die moet worden geëvalueerd als tijdsstempel of uitdrukking die wordt herleid tot een tijdsstempel, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
year Een jaartal in vier cijfers.
month Een maand in één of twee cijfers.