QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Toegang tot een QlikView-document

Externe toegang tot een QlikView-document

QlikView-documenten kunnen extern worden benaderd door middel van de automatiseringsinterface.

U kunt op een directe manier toegang krijgen tot een bestaand document door GetObject te gebruiken.

Voorbeeld:  

Opmerking: Dit voorbeeld werkt niet in VBScript.

Private Sub OpenAndReload_Click()

Set QvDoc = GetObject

("c:\windows\desktop\test.qvw")

QvDoc.Reload

End Sub

Toegang tot QlikView-documenten vanuit de interne macro-interpreter

Bij gebruik van de interne macro-interpreter is alleen de verwijzing ActiveDocument van de categorie Application beschikbaar. Alle verwijzingen moeten dat uitgangspunt krijgen.

Voorbeelden:  

Sub Clr

Set QVDoc = ActiveDocument

QvDoc.ClearAll(false)

End sub

Sub EndQV

ActiveDocument.Application.Quit()

End sub