RangeMissingCount - script- en diagramfunctie

RangeMissingCount() retourneert het aantal niet-numerieke waarden (inclusief NULL) in de uitdrukking of het veld.

Syntaxis:  

RangeMissingCount(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstype: geheel getal

Argumenten:  

Het argument van deze functie kan interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een bereik van waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr

De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden geteld.

Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden geteld.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten
RangeMissingCount (1,2,4)

Retourneert 0

RangeMissingCount (5,'abc') Retourneert 1
RangeMissingCount (null( ))

Retourneert 1

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeMissingCount (Above(MinString(MyField),0,3))

Retourneert het aantal niet-numerieke waarden in de drie resultaten van de functie MinString(MyField) uitgevoerd op de huidige rij en twee rijen boven de huidige rij.

Tip: Schakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
MyField RangeMissingCount(Above(MinString(MyField),0,3)) Explanation
10 2 Retourneert 2, omdat er geen rijen boven deze rij staan, zodat 2 van de 3 waarden ontbreken.
abc 2 Retourneert 2, omdat er slechts 1 rij boven de huidige rij staat en de huidige rij niet-numeriek is ('abc').
8 1 Retourneert 1, omdat 1 van de 3 rijen een niet-numerieke waarde bevat ('abc').
def 2 Retourneert 2, omdat 2 van de 3 rijen niet-numerieke waarden bevatten (def' en 'abc').
xyz 2 Retourneert 2, omdat 2 van de 3 rijen niet-numerieke waarden bevatten ( xyz' en 'def').
9 2 Retourneert 2, omdat 2 van de 3 rijen niet-numerieke waarden bevatten ( xyz' en 'def').

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;