RangeMax - script- en diagramfunctie

RangeMax() retourneert de hoogste numerieke waarde die binnen de uitdrukking of het veld wordt gevonden.

Syntaxis:  

RangeMax(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstype: numeriek

Argumenten:  

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.Er kunnen meerdere extra uitdrukkingen worden gebruikt.

Beperkingen:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten

RangeMax (1,2,4)

Retourneert 4
RangeMax (1,'xyz')

Retourneert 1

RangeMax (null( ), 'abc')

RetourneertNULL

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMax(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMax INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeMax voor elk van de records in de tabel.
RangeID MyRangeMax
1 10
2 7
3 8
4 18
5 9
6 9

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeMax (Above(MyField,0,3))

Retourneert de maximale waarde in het bereik van drie waarden van MyField berekend op de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij. Doordat het derde argument wordt opgegeven als 3, retourneert de functie Above() drie waarden, met voldoende rijen erboven, die als invoer worden gebruikt voor de functie RangeMax().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Tip: Schakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
MyField RangeMax (Above(Sum(MyField),1,3))
10 10
2 10
8 10
18 18
5 18
9 18

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;