RangeKurtosis - script- en diagramfunctie

RangeKurtosis() retourneert de waarde die correspondeert met de piekvorm van een reeks getallen.

Syntaxis:  

RangeKurtosis(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstype: numeriek

Argumenten:  

Het argument van deze functie kan interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een bereik van waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Beperkingen:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden Resultaten
RangeKurtosis (1,2,4,7) Retourneert -0.28571428571429