FieldValueCount - script- en diagramfunctie

FieldValueCount() is een integer functie waarmee het aantal distinctieve waarden in een veld wordt gevonden.

Syntaxis:  

FieldValueCount(field_name)

Retourgegevenstype: geheel getal

Argumenten:  

Argument Beschrijving
field_name Naam van het veld waarvoor de waarde is vereist. Bijvoorbeeld de kolom in een tabel.Moet worden opgegeven als een tekenreekswaarde. Dit betekent dat de veldnaam tussen enkele aanhalingstekens moet staan.

Voorbeelden en resultaten:  

In de volgende voorbeelden wordt gebruikgemaakt van het veld: First name uit de tabel Names.

Voorbeelden Resultaten

Voeg de voorbeeldgegevens toe aan uw document en voer deze uit.

De tabel Names is geladen, zoals in de steekproefgegevens.

Diagramfunctie: voeg in een tabel die de dimensie First name bevat het volgende in als een meting:

 

FieldValueCount('First name')

5 aangezien Peter tweemaal voorkomt.

FieldValueCount('Initials')

6 aangezien Initials alleen distinctieve waarden heeft.

Scriptfunctie: gegeven dat de tabel Names is geladen, zoals in de steekproefgegevens:

 

John1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=5 aangezien 'John' tweemaal voorkomt.

John1:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;

MyFieldCount1=6 aangezien 'Initials' alleen distinctieve waarden heeft.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

FieldCount1:

Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1

Resident Names;

 

FieldCount2:

Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1

Resident Names;