QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Werkbalk

De werkbalk boven in het webbrowservenster bevat de volgende pictogrammen:

Hiermee past u de beginselectie van het QlikView-document toe.
Hiermee gaat u één stap terug in de lijst met selecties.
Hiermee gaat u één stap verder in de lijst met selecties als u eerder de knop Terug hebt gebruikt.
Hiermee wordt de laatste opmaakactie ongedaan gemaakt.
Hiermee wordt de laatste handeling voor het ongedaan maken van de opmaak opnieuw uitgevoerd.
Hiermee worden alle geselecteerde cellen vergrendeld.
Hiermee worden alle vergrendelde cellen ontgrendeld.
Hiermee opent u het venster met huidige selecties.

Hiermee open u het venster Notities en opmerkingen waarin u notities kunt bekijken.

Zie: Notities en opmerkingen

Hiermee opent u het dialoogvenster Bibliotheek.

Zie: Bibliotheek

Hiermee opent u het dialoogvenster Nieuw werkbladobject, waarin u een object kunt kiezen om naar het werkblad te slepen.

Zie: Nieuw object

Hiermee opent u het dialoogvenster Velden.

Zie: Velden

Hiermee opent u het dialoogvenster Bladwijzer toevoegen. U kunt alleen toegang krijgen tot een gedeelde bladwijzer als deze is toegevoegd vanuit de bibliotheek. Ga naar de bibliotheek, selecteer Bewerken en schakel vervolgens Tonen in mijn favorieten in.

Zie: Bladwijzer toevoegen (bladwijzerobject)

Hiermee opent u een lijst met alle bladwijzers in het document. U verwijdert een bladwijzer door deze te selecteren.
De vervolgkeuzelijst bevat een lijst met alle bladwijzers in het document.
De vervolgkeuzelijst bevat een lijst met alle rapporten in het document.
Hiermee opent u de Help.