QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Statistiekobject

In een statistiekobject kunnen de meeste soorten statistische functies worden getoond, zoals de som, het gemiddelde, het minimum, enzovoort van de mogelijke waarden van een veld. De berekeningen worden dynamisch gemaakt, d.w.z. dat de weergave direct wordt aangepast aan de gemaakte selecties in de werkbladobjecten.

Statistiekobject: Objectmenu

Het objectmenu kan worden geopend als contextmenu door met de rechtermuisknop op een werkbladobject te klikken of door op het pictogram in de titelbalk van het object (indien weergegeven).

Welke opdrachten in het menu worden weergegeven, is afhankelijk van of u WebView vanuit QlikView gebruikt of dat u het document in een webbrowser opent. Het menu bevat de volgende opdrachten:

Eigenschappen...

Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor het actieve werkbladobject.

Opmerkingen

Hiermee kunt u opmerkingen maken en uitwisselen over het huidige object.

Zie: Notities en opmerkingen

Selecteer mogelijke waarden

Alle niet-uitgesloten waarden in het werkbladobject worden geselecteerd.

Uitgesloten waarden selecteren

Alle uitgesloten waarden in het werkbladobject worden geselecteerd.

Alles selecteren

Alle waarden in het werkbladobject worden geselecteerd.

Wissen

Alle huidige selecties in het actieve werkbladobject worden gewist. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Selectie in andere velden opheffen

De selecties in alle andere objecten worden gewist, maar de selecties in het huidige actieve werkbladobject blijven geldig.

Vergrendelen

Hiermee worden de geselecteerde waarden in het actieve werkbladobject vergrendeld. (Niet beschikbaar als er geen selecties zijn gemaakt).

Ontgrendelen

Hiermee worden de vergrendelde waarden in het actieve werkbladobject ontgrendeld. (Verschijnt in plaats van Vergrendelen als selecties zijn vergrendeld).

Kopiëren

Hiermee worden geselecteerde werkbladobjecten naar het Klembord gekopieerd. Met deze functie worden uitsluitend werkbladobjecten gekopieerd, geen gegevens of afbeeldingen.

Afdrukken...

Hiermee worden een of meer geselecteerde werkbladobjecten in tabelvorm in een ander browservenster geopend. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Verzenden naar Excel

Mogelijke waarden (inclusief geselecteerde) worden geëxporteerd naar Microsoft Excel, dat automatisch wordt gestart als het programma nog niet geopend is. De geëxporteerde waarden verschijnen als één kolom in een nieuw Excel-werkblad. Voor deze functionaliteit moet Microsoft Excel 97 of hoger op de computer zijn geïnstalleerd. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Exporteren...

Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend waarin u het pad, de bestandsnaam en het (tabel)bestandstype voor de geëxporteerde gegevens kunt opgeven.

Verwijderen

Het geselecteerde object wordt van het werkblad verwijderd.

Eigenschappen statistiekobject

U opent het dialoogvenster Eigenschappen door Eigenschappen in het menu Object te selecteren. Als de opdracht Eigenschappen grijs wordt weergegeven, beschikt u waarschijnlijk niet over de rechten die nodig zijn om eigenschappen te wijzigen.