Eigenschappen zoekobject

Sorteren op toepasbaarheid De velden worden gesorteerd op de aan- en afwezigheid van mogelijke waarden. Velden zonder mogelijke waarden worden dynamisch naar beneden geschoven als deze optie is ingeschakeld.
Veldsortering Hier stelt u de sorteervolgorde van het object in.
Mode Hiermee wordt ingesteld welke velden kunnen worden doorzocht.