Zoekobjecteigenschappen: Presentatie

Presentatie

Uitgesloten waarden meenemen Bevat waarden die zijn uitgesloten door selecties in de zoekopdracht.
Tekenreeks markeren De zoektekenreeks tot dusver wordt gemarkeerd in de resultaten.
Samenvouwen bij meer resultaten in veld dan Hiermee beperkt u het aantal resultaten dat wordt weergegeven in elk veld.
Tekst in zoekveld Voer de tekst in die zichtbaar moet zijn in het zoekobject voordat u een zoektekenreeks opgeeft.
Meer.../Minder...

Stijl

Tekst U kunt het lettertype instellen door te klikken op .
Lettertype titelbalk

Om het lettertype voor de titelbalk in te stellen, klikt u op .

Actieve titelbalk Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de actieve titelbalk op . Klik op om de tekstkleur in te stellen.
Niet-actieve titelbalk Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de niet-actieve titelbalk op . Klik op om de tekstkleur in te stellen.
Randen gebruiken Als u deze optie inschakelt, kunt u een rand om het object maken. Klik op om de kleur van de rand in te stellen.
Randbreedte Geef de breedte van de rand van het invoerveld op of sleep de schuifregelaar om de gewenste breedte in te stellen. De breedte wordt opgegeven in pixels.
Afgeronde hoeken Klik op om de pop-up Afgeronde hoeken te openen.