Eigenschappen cirkelgrafiek: Presentatie

Presentatie

Weergave Selecteer een van de beschikbare weergaven in de vervolgkeuzelijst.
Legenda tonen Hiermee wordt de legenda in de grafiek weergegeven. Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Legenda-instellingen


Legendastijl

Hiermee stelt u de legendastijl in.


Verticaal

Hiermee stelt u de verticale uitlijning van de legenda in.


Regelafstand

Hiermee stelt u de afstand tussen onderdelen van de legenda in.


Omgekeerde volgorde

Hiermee wordt de sorteervolgorde van de legenda omgekeerd.


Celtekst met terugloop

Als deze optie is ingeschakeld, wordt de tekst van de legenda-items op twee of meer regels weergegeven.


Achtergrond

Hiermee stelt u de achtergrond van het diagram in. De volgende opties zijn beschikbaar:
Kleur
Het tekengebied krijgt een gekleurde achtergrond. Klik op om een kleur te selecteren.
Afbeelding
Het tekengebied krijgt een achtergrond met een afbeelding. Klik op om de afbeelding te wijzigen.
Dynamische afbeelding
Voer een berekende uitdrukking in om dynamische achtergrondafbeeldingen te tonen die veranderen als de selectie wordt gewijzigd.

Achtergrondtransparantie

Voer een waarde in het vak in of sleep de schuifbalk om de transparantie in te stellen voor het diagram. Klik op om de transparantie in te stellen.

Meer.../Minder...

Algemeen

Null- (leeg-)waarden weglaten

Als deze optie is ingeschakeld, worden alle combinaties van de dimensievelden die bij alle uitdrukkingen nul of een NULL-waarde (lege waarde) opleveren, genegeerd in de berekening. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Ontbrekende waarden weglaten

Als deze optie is ingeschakeld, worden alle combinaties van dimensievelden waaraan alleen NULL-waarden (lege waarden) zijn toegewezen in alle uitdrukkingen, genegeerd in de berekening. Deze optie is standaard ingeschakeld. In speciale gevallen kan het zinvol zijn de optie uit te schakelen, bijvoorbeeld om NULL-waarden (lege waarden) in een grafiek te tellen.

Pop-up labels

Als deze optie is ingeschakeld, verschijnen de waarden van de dimensies en uitdrukkingen als pop-upballon als u met de muis naar een gegevenspunt in de grafiek wijst.

Markeren

Als deze optie is ingeschakeld, wordt een lijn of symbool waarnaar met de muisaanwijzer wordt gewezen, gemarkeerd zodat deze of dit beter zichtbaar is. Indien van toepassing is de markering ook zichtbaar in de legenda.

Berekeningsvoorwaarden

Met de hier ingevoerde uitdrukking stelt u een voorwaarde in. De grafiek wordt dan alleen berekend als hieraan is voldaan. Als niet aan de voorwaarde is voldaan, wordt de tekst 'Niet voldaan aan berekeningsvoorwaarde' weergegeven in de grafiek. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Stijlen

Legenda

Klik op om de kleur van de legenda in te stellen. Klik op om de lettertypekleur in te stellen. Om het lettertype in te stellen, klikt u op .

Lettertype titelbalk

Om het lettertype voor de titelbalk in te stellen, klikt u op .

Titelstijl grafiek

Klik voor het instellen van de lettertypekleur voor de diagramtitel op . Om het lettertype in te stellen, klikt u op .

Actieve titelbalk

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de actieve titelbalk op . Klik op om de tekstkleur in te stellen.

Niet-actieve titelbalk

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de niet-actieve titelbalk op . Klik op om de tekstkleur in te stellen.

Randen gebruiken

Als u deze optie inschakelt, kunt u een rand om het object maken. Klik op om de kleur van de rand in te stellen.

Randbreedte

Geef een waarde op of sleep de schuifregelaar om de breedte van de rand in te stellen. De breedte wordt opgegeven in pixels.

Afgeronde hoeken

Klik op om de pop-up Afgeronde hoeken te openen.

Tekst

Tekst in grafiek

Klik op om tekst toe te voegen in de grafiek.

Tekst

De tekst die is toegevoegd in Tekst in grafiek, wordt hier weergegeven.

Draaihoek

Geef een hoek tussen 0 en 360 graden op voor de tekst. De standaardwaarde is 0.

Horizontaal uitlijnen

Hiermee stelt u de horizontale uitlijning in.

Altijd zichtbaar

De tekst die is geselecteerd in de lijst, moet altijd zichtbaar zijn bij het tekenen van de grafiek.

Tekststijl

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de tekst op .
Klik op om de lettertypekleur in te stellen. Om het lettertype in te stellen, klikt u op .

Formaat en positie

Hiermee stelt u de positie en het formaat in van de tekst in het object.