QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Eigenschappen mekko-diagram

Dimensies

Kies dimensies in de vervolgkeuzelijst. Klik op om een dimensie toe te voegen. Selecteer een dimensie in de vervolgkeuzelijst. Met het pictogram verplaatst u items in de lijst. Met het pictogram verwijdert u items uit de lijst. Klik voor meer instellingen op de knop Meer....

Dimensie

Voorwaarde inschakelen

Als dit selectievakje wordt ingeschakeld wordt de dimensie dynamisch weergegeven of verborgen, afhankelijk van de waarde van een ingevoerde voorwaardelijke uitdrukking door op de knop in het onderstaande tekstvak te klikken.

Dimensie

De huidige geselecteerde dimensie wordt weergegeven.

Label tonen

Schakel deze optie in als u een dimensielabel (de veldnaam) wilt weergeven op de x-as.

Null- (leeg-)waarden negeren

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het veld dat is geselecteerd als dimensie erboven niet weergegeven in de grafiek als de waarde leeg is.

Alle waarden tonen

Schakel dit selectievakje in als u alle dimensiewaarden in de grafiek wilt weergeven, met inbegrip van logisch uitgesloten waarden.

Aslabels tonen

Schakel deze optie in als u de legenda (namen van veldwaarden) wilt weergeven op de x-as voor het geselecteerde dimensieveld.

Tekens voor aslabels beperken

Schakel deze optie in om de lengte van de tekenreeksen met dimensiewaarden te beperken die worden weergegeven op assen en in de legenda van de grafiek. Geef het aantal tekens op dat kan worden weergegeven in het invoerveld of gebruik de schuifregelaar om de gewenste waarde in te stellen. Als waarden worden afgekapt, wordt aan het einde ... weergegeven. Deze optie kan onafhankelijk van de andere opties worden gebruikt.

Trellis instellingen Eerste dimensie

Schakel deze optie in om de trellis-grafiek te activeren, waarbij een reeks grafieken wordt weergegeven op basis van de eerste dimensie van de grafiek.

Vast aantal kolommen

Voer het aantal kolommen in dat de trellis-grafiek moet weergeven. Geef het aantal kolommen op dat kan worden weergegeven in het invoerveld of gebruik de schuifregelaar om de gewenste waarde in te stellen.

Vast aantal regels

Voer het aantal rijen in dat de trellis-grafiek moet weergeven. Geef het aantal rijen op dat kan worden weergegeven in het invoerveld of gebruik de schuifregelaar om de gewenste waarde in te stellen.

Tweede dimensie

Hiermee wordt de tweede dimensie in de trellis-grafiek geactiveerd. Als een tweede dimensie wordt gebruikt, worden de waarden van de eerste dimensie weergegeven als kolommen in de trellis-matrix. De waarden van de tweede dimensie worden weergegeven als rijen in de trellis-matrix.

Sorteren


Hiermee wordt de sorteervolgorde van de waarden in het object opgegeven. Niet alle sorteeropties zijn beschikbaar voor alle werkbladobjecten.
Als u meer dan één sorteervolgorde opgeeft, is de sorteervolgorde status, uitdrukking, frequentie, numerieke waarde, tekst, volgorde van laden. Status verwijst naar de logische status (geselecteerd, optioneel of uitgesloten).

Primaire sortering

Y-waarde
Hiermee stelt u in dat de dimensiewaarden moeten worden gesorteerd op de numerieke waarde van de y-as. Deze optie is niet beschikbaar voor berekende dimensies.
Frequentie
De veldwaarden worden gesorteerd op frequentie (het aantal exemplaren in de tabel).
Numerieke waarde
De veldwaarden worden gesorteerd op hun numerieke waarde.
Tekst
De veldwaarden worden gesorteerd op alfabetische volgorde.
Volgorde van laden
De veldwaarden worden gesorteerd op volgorde van de eerste laadvolgorde.

Secundaire sortering

Frequentie
De veldwaarden worden gesorteerd op frequentie (het aantal exemplaren in de tabel).
Numerieke waarde
De veldwaarden worden gesorteerd op hun numerieke waarde.
Tekst
De veldwaarden worden gesorteerd op alfabetische volgorde.
Volgorde van laden
De veldwaarden worden gesorteerd op volgorde van de eerste laadvolgorde.

Sorteren op uitdrukking

De veldwaarden worden gesorteerd volgens de ingevoerde uitdrukking. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Geselecteerd altijd zichtbaar

Schakel dit selectievakje in als geselecteerde waarden altijd zichtbaar moeten zijn.

Limieten

Hiermee beperkt u de waarden die worden weergegeven met de eerste uitdrukking

Deze eigenschappen worden gebruikt om te bepalen hoeveel dimensiewaarden worden weergegeven in het diagram, op basis van instellingen die hieronder worden uitgevoerd.

Alleen tonen

Selecteer deze optie als u de het eerste, grootste of kleinste x aantal waarden wilt weergeven. Als deze optie is ingesteld op 5, worden er vijf waarden weergegeven. Als voor de dimensie Overige tonen is ingeschakeld, neemt het segment Overige één van de vijf weergaveposities in beslag.

Met de optie Eerste worden de rijen geretourneerd op basis van de opties die zijn geselecteerd op het tabblad Sorteren van het eigenschappenvenster. Als het diagram een standaard tabel is, worden de rijen geretourneerd op basis van de primaire sortering op dat moment. Met andere woorden, een gebruiker kan de weergave van de waarden wijzigen door te dubbelklikken op een willekeurige kolomkop en die kolom tot de primaire sortering te maken.

De optie Grootste retourneert de rijen in aflopende volgorde gebaseerd op de eerste uitdruking in de grafiek. Bij gebruik in een standaard tabel blijven de weergegeven dimensiewaarden consistent terwijl de uitdrukkingen op interactieve wijze worden gesorteerd. De dimensiewaarden veranderen (mogelijk) als de volgorde van de uitdrukkingen worden gewijzigd.

De optie Kleinste retourneert de rijen in oplopende volgorde gebaseerd op de eerste uitdruking in de grafiek. Bij gebruik in een standaard tabel blijven de weergegeven dimensiewaarden consistent terwijl de uitdrukkingen op interactieve wijze worden gesorteerd. De dimensiewaarden veranderen (mogelijk) als de volgorde van de uitdrukkingen worden gewijzigd.

Voer het aantal weer te geven waarden in. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Selecteer Inclusief grenswaarden om de dimensiewaarde die de vergelijkingswaarde bevat op te nemen.

Alleen waarden tonen die gelijk zijn aan:

Selecteer deze optie om alle dimensiewaarden weer te geven die voldoen aan de opgegeven voorwaarde voor deze optie. Selecteer om waarden weer te geven op basis van een percentage van het totaal of op basis van een exacte hoeveelheid. De optie relatief aan het totaal maakt een relatieve modus mogelijk die vergelijkbaar is met de optie Relatief op het tabblad Uitdrukkingen van het eigenschappenvenster. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Alleen waarden tonen die accumuleren tot:

Als deze optie is geselecteerd, worden alle rijen tot aan de huidige rij geaccumuleerd en wordt het resultaat vergeleken met de waarde die is ingesteld in de optie. De optie relatief aan het totaal maakt een relatieve modus mogelijk die vergelijkbaar is met de optie Relatief op het tabblad Uitdrukkingen van het eigenschappenvenster en vergelijkt de geaccumuleerde waarden (op basis van eerste, grootste of kleinste waarden) met het algehele totaal. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Overige tonen

Als deze optie wordt ingeschakeld, resulteert dit in een segment Overige in het diagram. Alle dimensiewaarden die niet aan de vergelijkingscriteria voor de weergavebeperkingen voldoen, worden gegroepeerd in het segment Overige. Als er dimensies zijn na de geselecteerde dimensie, wordt met Inwendige dimensies samenvouwen bepaald of individuele waarden voor de daarop volgende/inwendige dimensies worden weergegeven in het diagram.

Label
Voer de naam in die moet worden weergegeven in het diagram. Als geen tekst wordt ingevoerd, wordt de tekst van de uitdrukking gebruikt als label. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Als er dimensies zijn na de geselecteerde dimensie, wordt met Inwendige dimensies samenvouwen bepaald of individuele waarden voor de daarop volgende/inwendige dimensies worden weergegeven in het diagram.

Totaal tonen

In het diagram wordt een totaal weergegeven voor de geselecteerde dimensie als deze optie is ingeschakeld. Dit totaal gedraagt zich anders dan het uitdrukkingstotaal, dat nog steeds wordt geconfigureerd op het tabblad Uitdrukkingen van het eigenschappenvenster.

Label
Voer de naam in die moet worden weergegeven in het diagram. Als geen tekst wordt ingevoerd, wordt de tekst van de uitdrukking gebruikt als label. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Algemene groeperingsmodus gebruiken

Deze optie is alleen van toepassing op inwendige dimensies. Als deze optie is ingeschakeld, worden de beperkingen uitsluitend berekend voor de geselecteerde dimensie. Alle eerdere dimensies worden genegeerd. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de beperkingen berekend op basis van alle voorafgaande dimensies.

As

As tonen

Schakel dit selectievakje in om de as te tonen.

Asdikte

Voer de dikte van de as en de bijbehorende schaaleenheden in of sleep de schuifregelaar naar de gewenste waarde.

Primair label

Selecteer Horizontaal, Verticaal of Gedraaid voor de weergave van de primaire labels.

Secundair label

Selecteer Horizontaal, Verticaal of Gedraaid voor de weergave van de secundaire labels.

Raster tonen

Schakel dit selectievakje in om een raster te tonen in de grafiek aan de hand van de schaaleenheden op de x-as. De rasterlijnen kunnen worden opgemaakt met de instellingen Rasterstijl en Rasterkleur.

Klein raster tonen

Schakel dit selectievakje in om fijnere lijnen tussen de rasterlijnen weer te geven. Alleen beschikbaar als Raster tonen is geselecteerd. De rasterlijnen kunnen worden opgemaakt met de instellingen Rasterstijl en Rasterkleur.

Labels na elkaar

Selecteer deze optie als u x-aslabels versprongen wilt weergeven als er te veel zijn om naast elkaar weer te geven.

Na elkaar, omgekeerd

Labels voor de x-as worden standaard na elkaar van onder naar boven en van links naar rechts gerangschikt. Als u deze optie inschakelt, wordt de volgorde omgekeerd in van boven naar onder.

Ononderbroken X

Hiermee stelt u in dat de x-as ononderbroken is. De as wordt numeriek geïnterpreteerd en getoond met numeriek correcte intervallen.

Nul toewijzen

De ondergrens van de grafiek wordt vastgezet op nul op de y-as. Deze optie is niet beschikbaar als een logaritmische schaal wordt gebruikt.

Statisch min.

Hiermee stelt u een vaste minimale waarde voor de as in. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Statisch max.

Hiermee stelt u een vaste maximale waarde voor de as in. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Statische stap

Hiermee stelt u een vast interval voor de schaalverdeling op de as in. Als met deze instelling meer dan 100 markeringen worden getekend, wordt de gebruikte waarde aangepast. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Extrapoleren links

Als u een geheel getal invoert in het tekstvak, zorgt u dat de x-as links van de getekende gegevenspunten langer wordt gemaakt. Dit is handig voor het tekenen van trendlijnen. De geëxtrapoleerde lijn wordt gestippeld weergegeven. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Voorspelling

Als u een geheel getal invoert in het tekstvak, dwingt u af dat de x-as rechts van de getekende gegevenspunten langer wordt gemaakt. Dit is handig voor het tekenen van trendlijnen. De lijn voor de voorspelling wordt gestippeld weergegeven. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Uitdrukkingen

Kies uitdrukkingen in de vervolgkeuzelijst. Klik op om een uitdrukking toe te voegen. Selecteer een uitdrukking in de vervolgkeuzelijst. Met het pictogram verplaatst u items in de lijst. Met het pictogram verwijdert u items uit de lijst. Klik voor meer informatie op de knop Meer....

Uitdrukking

Activeren

Schakel deze optie in om de geselecteerde uitdrukking te activeren. Als de optie niet is ingeschakeld, wordt de uitdrukking niet gebruikt.

Voorwaardelijk

Als dit selectievakje wordt ingeschakeld wordt de uitdrukking dynamisch weergegeven of verborgen, afhankelijk van de waarde van een ingevoerde voorwaardelijke uitdrukking door op de knop in het onderstaande tekstvak te klikken.

Label

Het label van de uitdrukking. Voer de naam in die moet worden weergegeven in de grafiek. Als geen tekst wordt ingevoerd, wordt de tekst van de uitdrukking gebruikt als label. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Uitdrukking

Hiermee wordt de huidige geselecteerde uitdrukking weergegeven.

Opmerking

Voer een opmerking in die het doel en de functie van de uitdrukking beschrijft. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Onzichtbaar

Hiermee wordt de uitdrukking verborgen.

In percentage tonen (relatief)

De grafiek toont de resultaten als percentages in plaats van absolute getallen.

Uitdrukking Accumuleren

Schakel dit selectievakje in om uitdrukkingen te accumuleren. Klik op om de pop-up te openen.

In legenda tonen

Als meerdere uitdrukkingen worden gebruikt, kunt u deze optie inschakelen om een legenda met de uitdrukkingen en de bijbehorende kleuren naast de grafiek weer te geven.

Instellingen voor waardeweergave

Schakel dit selectievakje in om te definiëren hoe waarden moeten worden weergegeven. Klik op om de pop-up te openen.

Stijlen voor kenmerkuitdrukkingen

Achtergrondkleur
Geef een kenmerkuitdrukking op voor de berekening van de basistekenkleur van het gegevenspunt. De uitdrukking moet een geldige kleurvertegenwoordiging opleveren. Dat betekent een nummer voor de rood-, groen- en blauwwaarden zoals gedefinieerd in Visual Basic. Als u een van de speciale functies voor grafiekkleuren gebruikt, weet u zeker dat het resultaat een geldige kleurvertegenwoordiging is. Als de uitdrukking geen geldige kleurrepresentatie oplevert, wordt zwart gebruikt.

As

As tonen

Schakel dit selectievakje in om de as te tonen.

Asdikte

Voer de dikte van de as en de bijbehorende schaaleenheden in of sleep de schuifregelaar naar de gewenste waarde.

Gesplitste as

Schakel dit selectievakje in om de y-as te splitsen in twee delen, waardoor de indruk wordt gewekt van twee grafieken die dezelfde x-as hebben.

Positie

Kies Links of Rechts als positie.

Raster tonen

Schakel dit selectievakje in om een raster te tonen in de grafiek aan de hand van de schaaleenheden op de x-as. De rasterlijnen kunnen worden opgemaakt met de instellingen Rasterstijl en Rasterkleur.

Klein raster tonen

Schakel dit selectievakje in om fijnere lijnen tussen de rasterlijnen weer te geven. Alleen beschikbaar als Raster tonen is geselecteerd. De rasterlijnen kunnen worden opgemaakt met de instellingen Rasterstijl en Rasterkleur.

Logaritmische schaal

Als deze optie is ingeschakeld, is de schaal logaritmisch.

Nul toewijzen

De ondergrens van de grafiek wordt vastgezet op nul op de y-as. Deze optie is niet beschikbaar als een logaritmische schaal wordt gebruikt.

Statisch min.

Hiermee stelt u een vaste minimale waarde voor de as in. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Statisch max.

Hiermee stelt u een vaste maximale waarde voor de as in. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Statische stap

Hiermee stelt u een vast interval voor de schaalverdeling op de as in. Als met deze instelling meer dan 100 markeringen worden getekend, wordt de gebruikte waarde aangepast. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Statisch midden

Hiermee stelt u een vaste waarde op de as in als het midden van het tekengebied. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

 
Titel tonen Standaard wordt het label van de eerste gedefinieerde uitdrukking ingesteld als grafiektitel. Schakel de optie·uit als u geen grafiektitel wilt weergeven. De titel kan worden gedefinieerd als een berekende formule die dynamisch wordt bijgewerkt. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Meer.../Minder... Klik op deze knop om extra tabbladen in de weergave uit of samen te vouwen. Welke tabbladen worden weergegeven is afhankelijk van of het veld Dimensies of Uitdrukkingen actief is.