QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Eigenschappen mekko-grafiek: Presentatie

Presentatie

Weergave Selecteer een van de beschikbare weergaven in de vervolgkeuzelijst.
Richting Hiermee stelt u de richting van de grafiek in.
Kleurstijl Hiermee kunt u de kleurstijl instellen voor alle tekenkleuren in de grafiek. Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Kleureigenschappen


Kleuren bij selectie behouden

Hiermee vergrendelt u de kleuren die zijn toegewezen aan elk gegevenspunt, zelfs als door selecties het totale aantal gegevenspunten afneemt. In deze modus verandert de kleurvertegenwoordiging van een bepaald gegevenspunt nooit, maar u loopt het risico dat twee aangrenzende staven of segmenten dezelfde kleur hebben voor verschillende gegevenspunten.


Laatste kleur herhalen

Schakel deze optie in om de laatste (18e) kleur toe te wijzen aan kleurwaarden die zijn geladen als nummer 18 en hoger. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, krijgt de 19e waarde (volgens de oorspronkelijke volgorde van laden) de eerste kleur, de 20e waarde de tweede kleur, enzovoort.

Legenda tonen Hiermee wordt de legenda in de grafiek weergegeven. Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Legenda-instellingen


Legendastijl

Hiermee stelt u de legendastijl in.


Verticaal

Hiermee stelt u de verticale uitlijning van de legenda in.


Regelafstand

Hiermee stelt u de afstand tussen onderdelen van de legenda in.


Omgekeerde volgorde

Hiermee wordt de sorteervolgorde van de legenda omgekeerd.


Celtekst met terugloop

Als deze optie is ingeschakeld, wordt de tekst van de legenda-items op twee of meer regels weergegeven.


Achtergrond Hiermee stelt u de achtergrond van het diagram in. De volgende opties zijn beschikbaar:
Kleur
Klik op om een kleur te selecteren.
Afbeelding
Klik op om de afbeelding te wijzigen.
Dynamische afbeelding
Voer een berekende uitdrukking in om dynamische achtergrondafbeeldingen te tonen die veranderen als de selectie wordt gewijzigd.
Achtergrond van het tekengebied Hiermee stelt u de achtergrond van het tekengebied in. De volgende opties zijn beschikbaar:
Kleur
Het tekengebied krijgt een gekleurde achtergrond. Klik op om een kleur te selecteren.
Afbeelding
Het tekengebied krijgt een achtergrond met een afbeelding. Klik op om de afbeelding te wijzigen.
Dynamische afbeelding
Voer een berekende uitdrukking in om dynamische achtergrondafbeeldingen te tonen die veranderen als de selectie wordt gewijzigd.
Stijl van het tekengebied Met deze optie kunt u de weergave van de achtergrond van het tekengebied wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:
Kader
Er wordt een kader getekend rond het tekengebied.
Schaduw
Deze optie geeft een schaduweffect op de achtergrond van het tekengebied.
Minimaal
De achtergrond van het tekengebied wordt verwijderd.
Achtergrondtransparantie Voer een waarde in het vak in of sleep de schuifbalk om de transparantie in te stellen voor het diagram.
Meer.../Minder...

Algemeen

Richting omkeren

Als u dit selectievakje inschakelt, worden de waarden die worden getoond in de grafiek, omgedraaid. Als normaal gesproken de hoogste 10 waarden in de grafiek worden weergegeven, worden de 10 laagste waarden weergegeven als dit selectievakje is ingeschakeld.

Max. getoond aantal waarden

In dit vak legt u het maximale aantal gegevenspunten vast waarvoor waarden worden getoond in de grafiek. Als er geen limiet is opgegeven, worden voor alle gegevenspunten waarden weergegeven. Hierdoor kan de grafiek minder overzichtelijk worden.

Null- (leeg-)waarden weglaten

Als deze optie is ingeschakeld, worden alle combinaties van de dimensievelden die bij alle uitdrukkingen nul of een NULL-waarde (lege waarde) opleveren, genegeerd in de berekening. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Ontbrekende waarden weglaten

Als deze optie is ingeschakeld, worden alle combinaties van dimensievelden waaraan alleen NULL-waarden (lege waarden) zijn toegewezen in alle uitdrukkingen, genegeerd in de berekening. Deze optie is standaard ingeschakeld. In speciale gevallen kan het zinvol zijn de optie uit te schakelen, bijvoorbeeld om NULL-waarden (lege waarden) in een grafiek te tellen.

Nul voor uitdrukkingsassen synchroniseren

Synchroniseert het nulniveau van de twee y-assen (links/rechts of boven/onder).

Verticale getallen

De waarden worden verticaal weergegeven.

Plotnummers op segmenten

Als u deze optie selecteert, worden waarden voor gegevenspunten niet boven de segmenten getoond, maar in de segmenten.

Pop-up labels

Als deze optie is ingeschakeld, verschijnen de waarden van de dimensies en uitdrukkingen als pop-upballon als u met de muis naar een gegevenspunt in de grafiek wijst.

Berekeningsvoorwaarden

Met de hier ingevoerde uitdrukking stelt u een voorwaarde in. De grafiek wordt dan alleen berekend als hieraan is voldaan. Als niet aan de voorwaarde is voldaan, wordt de tekst 'Niet voldaan aan berekeningsvoorwaarde' weergegeven in de grafiek. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Stijlen

Legenda

Klik op om het lettertype van de legenda in te stellen.

Titelstijl grafiek

Klik voor het instellen van de lettertypekleur voor de diagramtitel op . Om het lettertype in te stellen, klikt u op .

Lettertype titelbalk

Om het lettertype voor de titelbalk in te stellen, klikt u op .

Actieve titelbalk

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de actieve titelbalk op . Klik op om de tekstkleur in te stellen.

Niet-actieve titelbalk

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de niet-actieve titelbalk op . Klik op om de tekstkleur in te stellen.

Randen gebruiken

Als u deze optie inschakelt, kunt u een rand om het object maken. Klik op om de kleur van de rand in te stellen.

Randbreedte

Geef een waarde op of sleep de schuifregelaar om de breedte van de rand in te stellen. De breedte wordt opgegeven in pixels.

Afgeronde hoeken

Klik op om de pop-up Afgeronde hoeken te openen.

Pop-up Afgeronde hoeken

Selecteer

Vast

of

Relatief

voor de afgeronde hoeken en geef aan welke hoeken moeten worden afgerond. Selecteer tevens

Kwadraatheid

door een waarde in te voeren. 

Gradennet

Gradennet

Klik op om een referentielijn toe te voegen.

Label in grafiek tonen

Het label wordt naast de gradennetlijn weergegeven.

Label

In het tekstvak kunt u een titel invoeren die op de titelbalk van het object wordt weergegeven. Als geen Label is ingesteld, wordt de naam van het veld gebruikt als Titelbalk tonen is geselecteerd. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

X-as

Selecteer deze optie als de gradennetlijn vanaf de x-as moet worden getekend.

Uitdrukking

De waarde waarmee de gradennetlijn moet worden getekend. Voer een uitdrukking in die u als beginpunt wilt gebruiken.

Lijndikte

De dikte van de gradennetlijn.

Lijnstijl

De stijl van de gradennetlijn.

Lijnkleur

De kleur van de gradennetlijn.

Voorwaarden tonen gebruiken

De gradennetlijn wordt getoond of verborgen, afhankelijk van een voorwaarde-uitdrukking, die telkens als de grafiek moet worden getekend, wordt gecontroleerd. De referentielijn wordt alleen zichtbaar als de voorwaarde Waar retourneert.

Voorwaarde

Voer de voorwaardelijke uitdrukking in. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Tekst

Tekst in grafiek

Klik op om tekst toe te voegen in de grafiek.

Tekst

De tekst die is toegevoegd in Tekst in grafiek, wordt hier weergegeven.

Draaihoek

Geef een hoek tussen 0 en 360 graden op voor de tekst. De standaardwaarde is 0.

Horizontaal uitlijnen

Hiermee stelt u de horizontale uitlijning in.

Altijd zichtbaar

De tekst die is geselecteerd in de lijst, moet altijd zichtbaar zijn bij het tekenen van de grafiek.

Tekststijl

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de tekst op .
Klik op om de lettertypekleur in te stellen. Om het lettertype in te stellen, klikt u op .

Formaat en positie

Hiermee stelt u de positie en het formaat in van de tekst in het object.