QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Keuzelijst

Dit is het basisobject op het scherm. De lijst bevat alle mogelijke waarden van een specifiek veld. Een keuzelijst wordt vaak gebruikt om selecties te maken en om de logische verbindingen te onderzoeken.

Een keuzelijst kan ook een cyclische of drilldowngroep bevatten. Als u slechts een enkele waarde in een drilldowngroep (hiërarchische groep) selecteert, wordt automatisch overgestapt op het volgende onderliggende veld in de groep. U gaat weer naar een niveau hoger in de groep door op het pictogram Niveau hoger te klikken in de·titelbalk van de keuzelijst.

Als de keuzelijst een cyclische groep bevat, kunt u naar het volgende veld in de groep gaan door op het pictogram Cyclus op de titelbalk van de keuzelijst te klikken. U kunt ook direct naar een willekeurig veld in de groep gaan door de optie Cyclus-> in het objectmenu van de keuzelijst te kiezen.

Keuzelijst: Objectmenu

Het objectmenu kan worden geopend als contextmenu door met de rechtermuisknop op een werkbladobject te klikken of door op het pictogram in de titelbalk van het object (indien weergegeven).

Welke opdrachten in het menu worden weergegeven, is afhankelijk van of u WebView vanuit QlikView gebruikt of dat u het document in een webbrowser opent. Het menu bevat de volgende opdrachten:

Eigenschappen...

Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor het actieve werkbladobject.

Opmerkingen

Hiermee kunt u opmerkingen maken en uitwisselen over het huidige object.

Zie: Notities en opmerkingen

Zoeken Het venster voor tekst zoeken wordt geopend.
Fuzzy zoeken Hiermee wordt het zoekvak voor tekst geopend in de modus fuzzy zoeken.
Selecteer mogelijke waarden

Alle niet-uitgesloten waarden in het werkbladobject worden geselecteerd.

Uitgesloten waarden selecteren

Alle uitgesloten waarden in het werkbladobject worden geselecteerd.

Alles selecteren

Alle waarden in het werkbladobject worden geselecteerd.

Wissen

Alle huidige selecties in het actieve werkbladobject worden gewist. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Selectie in andere velden opheffen

De selecties in alle andere objecten worden gewist, maar de selecties in het huidige actieve werkbladobject blijven geldig.

Vergrendelen

Hiermee worden de geselecteerde waarden in het actieve werkbladobject vergrendeld. (Niet beschikbaar als er geen selecties zijn gemaakt).

Ontgrendelen

Hiermee worden de vergrendelde waarden in het actieve werkbladobject ontgrendeld. (Verschijnt in plaats van Vergrendelen als selecties zijn vergrendeld).

Kopiëren

Hiermee worden geselecteerde werkbladobjecten naar het Klembord gekopieerd. Met deze functie worden uitsluitend werkbladobjecten gekopieerd, geen gegevens of afbeeldingen.

Afdrukken...

Hiermee worden een of meer geselecteerde werkbladobjecten in tabelvorm in een ander browservenster geopend. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Verzenden naar Excel

Mogelijke waarden (inclusief geselecteerde) worden geëxporteerd naar Microsoft Excel, dat automatisch wordt gestart als het programma nog niet geopend is. De geëxporteerde waarden verschijnen als één kolom in een nieuw Excel-werkblad. Voor deze functionaliteit moet Microsoft Excel 97 of hoger op de computer zijn geïnstalleerd. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Exporteren...

Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend waarin u het pad, de bestandsnaam en het (tabel)bestandstype voor de geëxporteerde gegevens kunt opgeven.

Verwijderen

Het geselecteerde object wordt van het werkblad verwijderd.

Eigenschappen keuzelijst

U opent het dialoogvenster Eigenschappen door Eigenschappen in het menu Object te selecteren. Als de opdracht Eigenschappen grijs wordt weergegeven, beschikt u waarschijnlijk niet over de rechten die nodig zijn om eigenschappen te wijzigen.