Eigenschappen trechtergrafiek: Presentatie

Presentatie

Kleurstijl Hiermee stelt u de kleurstijl van het diagram in.
Richting Hiermee stelt u de richting van de grafiek in.
Puntbreedte (%) Hiermee legt u de breedte van de trechterpunt vast als percentage van de breedte van de trechtermond.
Omgekeerde afdrukstand Schakel deze optie in als u wilt dat de trechterpunt naar links of omhoog wijst
Legenda tonen Hiermee wordt de legenda in de grafiek weergegeven. Klik op om de pop-up te openen.
Achtergrond Hiermee stelt u de achtergrond van het diagram in. De volgende opties zijn beschikbaar:
Kleur
Het tekengebied krijgt een gekleurde achtergrond. Klik op om een kleur te selecteren.
Afbeelding
Het tekengebied krijgt een achtergrond met een afbeelding. Klik op om de afbeelding te wijzigen.
Dynamische afbeelding
Voer een berekende uitdrukking in om dynamische achtergrondafbeeldingen te tonen die veranderen als de selectie wordt gewijzigd.
Achtergrondtransparantie Voer een waarde in het vak in of sleep de schuifbalk om de transparantie in te stellen voor het diagram.
Meer.../Minder...

Algemeen

Pop-up labels

Als deze optie is ingeschakeld, verschijnen de waarden van de dimensies en uitdrukkingen als pop-upballon als u met de muis naar een gegevenspunt in de grafiek wijst.

Gegevensproportionaliteit

Met deze instelling bepaalt u de mate waarin de segmenten proportioneel zijn aan de onderliggende gegevens.
Gelijke segmenthoogten
Geen proportionaliteit aan gegevens. Elk segment wordt getekend met dezelfde hoogte (breedte voor horizontale trechters) als alle andere. Dit heeft in het algemeen alleen zin als getallen worden weergegeven in de grafiek.
Segmenthoogte in verhouding tot gegevens
Elk segment wordt getekend met een hoogte (breedte voor horizontale trechters) die proportioneel is aan de onderliggende gegevens.
Segmentgebied in verhouding tot gegevens
Elk segment wordt getekend met een totaaloppervlak dat proportioneel is aan de onderliggende gegevens.

Berekeningsvoorwaarden

Met de hier ingevoerde uitdrukking stelt u een voorwaarde in. De grafiek wordt dan alleen berekend als hieraan is voldaan. Als niet aan de voorwaarde is voldaan, wordt de tekst 'Niet voldaan aan berekeningsvoorwaarde' weergegeven in de grafiek. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Stijlen

Legenda

Klik op om de kleur van de legenda in te stellen. Klik op om de lettertypekleur in te stellen. Om het lettertype in te stellen, klikt u op .

Titelstijl grafiek

Klik voor het instellen van de lettertypekleur voor de diagramtitel op . Om het lettertype in te stellen, klikt u op .

Lettertype titelbalk

Om het lettertype voor de titelbalk in te stellen, klikt u op .

Actieve titelbalk

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de actieve titelbalk op . Klik op om de tekstkleur in te stellen.

Niet-actieve titelbalk

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de niet-actieve titelbalk op . Klik op om de tekstkleur in te stellen.

Randen gebruiken

Als u deze optie inschakelt, kunt u een rand om het object maken. Klik op om de kleur van de rand in te stellen.

Randbreedte

Geef een waarde op of sleep de schuifregelaar om de breedte van de rand in te stellen. De breedte wordt opgegeven in pixels.

Afgeronde hoeken

Klik op om de pop-up Afgeronde hoeken te openen.

Pop-up Afgeronde hoeken

Selecteer

Vast

of

Relatief

voor de afgeronde hoeken en geef aan welke hoeken moeten worden afgerond. Selecteer tevens

Kwadraatheid

door een waarde in te voeren. 

Tekst

Tekst in grafiek

Klik op om tekst toe te voegen in de grafiek.

Tekst

De tekst die is toegevoegd in Tekst in grafiek, wordt hier weergegeven.

Draaihoek

Geef een hoek tussen 0 en 360 graden op voor de tekst. De standaardwaarde is 0.

Horizontaal uitlijnen

Hiermee stelt u de horizontale uitlijning in.

Altijd zichtbaar

De tekst die is geselecteerd in de lijst, moet altijd zichtbaar zijn bij het tekenen van de grafiek.

Tekststijl

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de tekst op .
Klik op om de lettertypekleur in te stellen. Om het lettertype in te stellen, klikt u op .

Formaat en positie

Hiermee stelt u de positie en het formaat in van de tekst in het object.