QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Knop

Knoppen kunnen in QlikView worden gebruikt om opdrachten of acties uit te voeren, bijvoorbeeld het exporteren van gegevens naar bestanden, het starten van andere toepassingen of het uitvoeren van macro's.

Klik met de rechtermuisknop op het object om het Menu Object weer te geven.

Knop: Objectmenu

Het objectmenu kan worden geopend als contextmenu door met de rechtermuisknop op een werkbladobject te klikken of door op het pictogram in de titelbalk van het object (indien weergegeven).

Welke opdrachten in het menu worden weergegeven, is afhankelijk van of u WebView vanuit QlikView gebruikt of dat u het document in een webbrowser opent. Het menu bevat de volgende opdrachten:

Eigenschappen...

Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor het actieve werkbladobject.

Opmerkingen

Hiermee kunt u opmerkingen maken en uitwisselen over het huidige object.

Zie: Notities en opmerkingen

Kopiëren

Hiermee worden geselecteerde werkbladobjecten naar het Klembord gekopieerd. Met deze functie worden uitsluitend werkbladobjecten gekopieerd, geen gegevens of afbeeldingen.

Verwijderen

Het geselecteerde object wordt van het werkblad verwijderd.

Eigenschappen knop

U opent het dialoogvenster Eigenschappen door Eigenschappen in het menu Object te selecteren. Als de opdracht Eigenschappen grijs wordt weergegeven, beschikt u waarschijnlijk niet over de rechten die nodig zijn om eigenschappen te wijzigen.