Ga naar hoofdinhoud

Het derde werkblad: Customer Details

Dit werkblad is gericht op klanten.

U hebt nu al zo veel ervaring in het maken van dimensies, metingen en visualisaties dat u geen uitgebreide beschrijving meer nodig hebt. De enige uitzondering is het aanbrengen van wijzigingen in het eigenschappenvenster. Als u een herinnering nodig hebt van wat u tot nu toe hebt geleerd, kunt u teruggaan naar de vorige onderwerpen.

Customer Details-werkblad tijdens bewerking
Customer Details sheet when editing

Filtervakken toevoegen

 1. Voeg het filtervak Period toe.
 2. Voeg een nieuw filtervak toe met de dimensie Manager.

Het spreidingsplot toevoegen

In het spreidingsplot worden de dimensie Customer en de metingen Sales en Quantity gebruikt. U moet de meting Quantity maken en deze vervolgens opslaan als masteritem. Gebruik het veld Sales Qty en de aggregatie Sum. Omdat het veld Sales Qty uit twee woorden bestaat, moet u het tussen haakjes zetten: [Sales Qty] in de uitdrukking. De uitdrukking zou er als volgt uit moeten zien: Sum ([Sales Qty])

Gebruik in het eigenschappenvenster onder aan Uiterlijk de instelling Bereik voor de Y-as en X-as om het negatieve gedeelte van de assen uit te sluiten.

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat er twee metingen aan het spreidingsplot zijn toegevoegd. Met behulp van een spreidingsplot wordt de relatie tussen twee of drie metingen gevisualiseerd. In dit geval zijn Sales en Quantity de metingen die worden vergeleken. Elke bel staat voor een waarde van de dimensie Customer. De visualisatie moet de naam Customer Sales and Quantity hebben.

De tabel Customer KPIs toevoegen

De tabel genaamd Customer KPIs gebruikt de dimensie Customer.

U voegt meer kolommen aan de tabel toe vanuit Gegevens in het eigenschappenvenster: gebruik de metingen Sales, Quantityen Margin Percent die beschikbaar zijn als masteritems. Voeg ze in dezelfde volgorde toe als in de schermafbeelding.

De overige metingen, voor de laatste twee kolommen, moeten worden gemaakt:

 • Gebruik voor de meting # of Invoices de volgende uitdrukking:

  Count (Distinct [Invoice Number])

 • Gebruik voor de meting Average Sales per Invoice de volgende uitdrukking:

  Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

Tip:

De kwalificatie Distinct wordt gebruikt in twee van de uitdrukkingen. Door Distinct te gebruiken, weet u zeker dat een factuurnummer maar één keer wordt geteld, ook als het meerdere keren voorkomt in de gegevensbron. Distinct zorgt dat er alleen unieke nummers zijn. Houd er rekening mee dat er tussen Distinct en de veldnaam een spatie moet staan.

Getalnotatie aanpassen

 1. Klik in het eigenschappenvenster op Gegevens.

 2. Klik op Sales en stel Getalnotatie in op Geld.

 3. Klik op de meting om deze te sluiten.
 4. Klik op Quantity en stel Getalnotatie in op Getal (1,000).

 5. Klik op de meting om deze te sluiten.
 6. Klik op Margin Percent en stel Getalnotatie in op Getal (12.3%).

 7. Klik op de meting om deze te sluiten.
 8. Klik op Average Sales per Invoice en stel Getalnotatie in op Geld.

 9. Klik op de meting om deze te sluiten.

De tabel Customer KPIs omzetten naar een draaitabel

Als u de tabel Klant-KPI's converteert naar een draaitabel kunt u verdere dimensies of metingen opnemen en deze herordenen zodat u de gegevens op een meer flexibele en zinvolle wijze kunt analyseren.

De draaitabel presenteert dimensies en metingen als rijen en kolommen in een tabel. In een draaitabel kunt u gegevens analyseren voor meerdere metingen en in meerdere dimensies tegelijk. U kunt de metingen en dimensies herordenen om andere weergaven van de gegevens te krijgen. De activiteit van het verplaatsen van metingen en dimensies tussen rijen en kolommen wordt 'draaien' genoemd.

Een van de voordelen van een draaitabel is de uitwisselbaarheid, oftewel de mogelijkheid om rij-items naar kolommen te verplaatsen en kolomitems naar rijen. Deze flexibiliteit is zeer krachtig en stelt u in staat de gegevens te herordenen en verschillende weergaven van dezelfde gegevensverzameling te tonen. Afhankelijk van waar u zich op wilt concentreren, verplaatst u de dimensies en metingen om interessante gegevens naar voren te halen en gegevens die te gedetailleerd of irrelevant voor de analyse zijn te verbergen.

Werkblad Customer Details na conversie

Customer Details sheet after conversion

De tabel converteren

 1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Sheet om Diagrammen te openen.
 2. Sleep een draaitabel naar het midden van de tabel Customer KPIs en selecteer Converteren naar: Draaitabel.
 3. Klik in het eigenschappenvenster aan de rechterkant onder Gegevens op Gegevens toevoegen en vervolgens op Rij.
 4. Selecteer in de lijst de optie Product Group.
 5. Selecteer opnieuw Gegevens toevoegen en voeg een rij Product Type toe.
 6. Voeg de titel Customer KPIs toe aan de visualisatie.

 7. Klik op Checkmark Klaar met bewerken op de werkbalk.

U kunt nu de verkopen voor individuele klanten per productgroep en -type bekijken. Door op Klant, Productgroep of Producttype te klikken, of individuele items in de tabel te selecteren, kunt u de selecties filteren die worden weergegeven in de tabel. Door Productgroep of Producttype te verplaatsen naar Metingen en vervolgens te filteren, kunt u verschillende weergaven van de gepresenteerde gegevens realiseren.