Ga naar hoofdinhoud

Het eerste werkblad: Dashboard

Klik met de rechtermuisknop op Dashboard en kies Openen en bewerken om het eerste werkblad te openen. Het werkblad is leeg, maar dat duurt niet lang. Het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant bevat de beschikbare diagrammen en velden. Klik op Sheet (Diagrammen), zodat u kunt beginnen met het toevoegen van diagrammen aan het werkblad. Het eigenschappenvenster bevindt zich aan de rechterzijde.

Visualisaties maken

Het doel van een dashboard is om een snel overzicht te geven van de huidige stand van zaken. De nadruk ligt op verkooptrends en cijfers. Het dashboard is niet in de eerste plaats bedoeld voor het verkennen van gegevens, maar het is natuurlijk wel mogelijk om selecties uit te voeren en de resultaten te analyseren.

De schermafbeelding voor het werkblad Dashboard laat het werkblad zijn tijdens de bewerking. Sleep de diagrammen naar het midden van het gebied waar u ze wilt neerzetten.

Aan de linkerkant bevinden zich twee filtervakken, het filtervak voor de tijd zonder naam en Region. U begint met deze.

Dashboard-werkblad tijdens bewerking
Dashboard sheet when editing

De filtervakken toevoegen

Het doel van filtervakken is het uitfilteren van een beperkte gegevensverzameling die u kunt analyseren en verkennen.

 1. Sleep een filtervak naar het werkblad.

 2. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Fields om Velden te openen.

 3. Klik op Date in de lijst om deze uit te vouwen.

 4. Sleep het veld Year naar het midden van het filtervak en klik vervolgens op Arrow right in het eigenschappenvenster aan de rechterkant om de dimensie uit te vouwen en wijzig de titel in Year.
 5. Sleep het veld Quarter naar het midden van het filtervak en klik vervolgens op Arrow right in het eigenschappenvenster aan de rechterkant om de dimensie uit te vouwen en wijzig de titel in Quarter.
 6. Sleep het veld Month naar het midden van het filtervak en klik vervolgens op Arrow right in het eigenschappenvenster aan de rechterkant om de dimensie uit te vouwen en wijzig de titel in Month.
 7. Sleep het veld Week naar het midden van het filtervak en klik vervolgens op Arrow right in het eigenschappenvenster aan de rechterkant om de dimensie uit te vouwen en wijzig de titel in Week.
 8. Gebruik de grepen om het formaat van het filtervak te wijzigen zoals in de schermafbeelding te zien is.

 9. Klik met de rechtermuisknop op het filtervak en selecteer Toevoegen aan masteritems.

 10. Typ de naam Period en klik op Toevoegen.

U hebt een filtervak gemaakt en dit als masteritem opgeslagen. Dit vergemakkelijkt het hergebruik.

Het tweede filtervak bevat slechts één dimensie, Region.

 1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster links op Sheet om Diagrammen te openen en sleep een filtervak naar het werkblad.

 2. Klik op Dimensie toevoegen en schuif omlaag om het veld Region te selecteren.

 3. Gebruik de grepen om het formaat van het filtervak te wijzigen zoals in de schermafbeelding te zien is.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het filtervak en selecteer Toevoegen aan masteritems.

 5. Typ de naam Region en klik op Toevoegen.

De twee filtervakken zijn voltooid.

Het cirkeldiagram toevoegen

Vervolgens voegen we een cirkeldiagram toe.

 1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster links op Sheet om Diagrammen te openen en sleep een cirkeldiagram naar het werkblad.

 2. Klik op Dimensie toevoegen en voeg het veld Region toe.

 3. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Fields om Velden te openen.

 4. Zoek het veld Sales, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Meting maken.

 5. Voeg in het dialoogvenster Nieuwe meting maken in het vak Uitdrukking de optie Sum toe vóór (Sales) om de meting Sum(Sales) te maken.

 6. Klik op Maken.

  De meting wordt toegevoegd als een masteritem.

 7. Sleep de nieuwe meting Sales naar het midden van het cirkeldiagram.

 8. Klik in het eigenschappenvenster rechts op Uiterlijk > Presentatie en selecteer Ring.

 9. Klik nog steeds in het eigenschappenvenster op Kleuren en legenda.

 10. Stel Kleuren in op Aangepast en selecteer Per meting in de lijst.

 11. Voeg boven aan de visualisatie de titel Sales per Region toe.

 12. Gebruik de grepen om het formaat van het cirkeldiagram te wijzigen zoals in de schermafbeelding te zien is.

Het cirkeldiagram is klaar. De kleuren in het cirkeldiagram zijn per meting. Dit betekent dat hoe hoger de waarde, des te donkerder de kleur.

U hebt vele opties voor het toevoegen van kleuren aan de waarden. Onthoud dat de kleuren een doel moeten hebben en niet alleen worden gebruikt om de visualisatie kleurrijker te maken.

De staafgrafiek toevoegen

De volgende visualisatie is een staafdiagram met de vijf grootste klanten.

 1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Sheet om Diagrammen te openen.

 2. Sleep een staafdiagram naar het werkblad. Plaats dit onder het cirkeldiagram.
 3. Klik op Dimensie toevoegen en schuif omlaag om het veld Customer te selecteren.

 4. Klik op Meting toevoegen en selecteer onder Metingen de optie Sales.

 5. Selecteer in het eigenschappenvenster rechts onder Uiterlijk > Presentatie de optie Horizontaal.

  De staven worden horizontaal weergegeven.

 6. Klik in het eigenschappenvenster, onder Gegevens op Customer om een dimensie te openen.

 7. Ga naar de lijst Beperking en selecteer Vast getal.

 8. De standaardinstelling is het weergeven van de top 10. Wijzig het aantal in 5.

 9. Wis de selectie Overige weergeven.

 10. Klik in het eigenschappenvenster op Uiterlijk > Presentatie en stel Waardelabels in op Automatisch.
 11. Klik in het eigenschappenvenster op Uiterlijk > Y-as: Customer.

 12. Selecteer onder Labels en titel de optie Alleen labels.

 13. Klik op X-as: Sales.

 14. Selecteer onder Labels en titel de optie Alleen labels.

 15. Voeg boven aan de visualisatie de titel Top 5 Customers toe.

 16. Pas de grootte van de staafgrafiek aan zoals in de schermafbeelding.

De staafgrafiek is klaar. U hebt een staafdiagram gemaakt met de vijf grootste klanten. Als u selecties uitvoert in andere visualisaties, veranderen deze klanten op basis hiervan.

Als u de selectie Overige weergeven niet had gewist, zou de vijfde balk grijs zijn geweest, met een samenvatting van alle verkoopwaarden waarbij de bedrijfsnaam ontbreekt. Deze waarde kan handig zijn om inzicht te krijgen in hoeveel verkopen niet aan een specifiek bedrijf kunnen worden toegekend.

Het combinatiediagram toevoegen

In het combinatiediagram worden een staafdiagram en een lijndiagram gecombineerd. Dit is met name handig als u waarden wilt combineren die normaliter moeilijk te combineren zijn vanwege hun verschillende schalen.

 1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Sheet om Diagrammen te openen.

 2. Sleep een combinatiediagram naar het werkblad. Plaats deze onder het staafdiagram.
 3. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Fields om Velden te openen.

 4. Klik op Date.

 5. Sleep het veld YearMonth naar het combinatiediagram en klik op Toevoegen bovenaan.
 6. Klik op Meting toevoegen en selecteer onder Metingen de optie Sales.

 7. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Linked Object om Masteritems te openen.

 8. Klik onder Metingen op Nieuwe maken.

 9. Kopieer en plak de volgende tekenreeks in het vak Uitdrukking

  (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

 10. Typ de naam Margin Percent en klik op Maken.

  De nieuwe meting wordt toegevoegd aan de lijst met metingen voor masteritems.

 11. Sleep de meting Margin Percent naar het combinatiediagram.

 12. Selecteer Toevoegen Margin Percent > Als lijn.

 13. Voeg boven aan de visualisatie de titel Sales Trend toe.

 14. Pas de grootte van het combinatiediagram aan zoals in de schermafbeelding.

Het combinatiediagram is klaar. De twee metingen Sales en Margin Percent hebben elk één as, waardoor de combinatie van twee totaal verschillende schalen mogelijk is.

De primaire as aan de linkerkant wordt gebruikt voor Sales en de secundaire as aan de rechterkant wordt gebruikt voor Margin Percent.

De KPI toevoegen

De KPI-visualisatie kan een of twee metingswaarden weergeven en wordt gebruikt om de prestaties bij te houden. Kleurcodering en symbolen geven aan hoe de cijfers zich verhouden tot de verwachte resultaten.

 1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Sheet om Diagrammen te openen.

 2. Sleep een KPI-diagram naar het werkblad. Plaats het rechts van het cirkeldiagram.
 3. Klik op Meting toevoegen en selecteer onder Metingen de optie Sales.

  De som van verkopen wordt toegevoegd aan de KPI.

 4. Stel in het eigenschappenvenster aan de rechterkant onder Uiterlijk > Kleur, Voorwaardelijke kleuren in op Aan en klik op Grens toevoegen.

 5. Klik op het linkergedeelte van de balk Waarde, selecteer Kleur rood en Symbool Arrow down in het dialoogvenster.

 6. Klik op het rechtergedeelte van de balk Waarde, selecteer Kleur groen en Symbool Arrow up in het dialoogvenster.
 7. Sleep de waardegrens naar rechts om de verkoopwaarde weer te geven als rood in de KPI.
 8. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Linked Object om Masteritems te openen.

 9. Klik op Metingen.
 10. Klik op Nieuwe maken en typ Sum(Margin) in het vak Uitdrukking.
 11. Typ de naam Margin en klik op Maken.

  Margin wordt toegevoegd aan de masteritem-metingen.

 12. Klik in het eigenschappenvenster onder Gegevens > Metingen op Toevoegen en selecteer Marge.

  De som van de marge wordt toegevoegd aan de KPI.

 13. Klik in het eigenschappenvenster aan de rechterkant onder Uiterlijk > Kleur op Tweede.

 14. Stel de grens voor Marge in op dezelfde wijze als voor Verkopen, maar sleep dit keer de waardegrens naar links om de verkoopwaarde als groen weer te geven in de KPI.
 15. Selecteer in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk > Presentatie de optie Links in de vervolgkeuzelijst Uitlijning.
 16. Stel in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk > Presentatie, Titel tonen in op Aan.
 17. Typ het volgende in het tekstvak Titel

  Totale verkopen en marge

 18. Pas de grootte van het KPI-object aan zoals in de schermafbeelding.

Als u Qlik Sense Desktop gebruikt, klikt u op Opslaan.

De KPI is voltooid en geeft aan dat de totale verkopen beneden verwachtingen liggen, maar dat er nog steeds voldoende marge is.

De verschillende kleuren en symbolen ondersteunen de interpretatie van de waarde. Rood is zorgwekkend, terwijl groen voor goed staat.

De meter toevoegen

De meter wordt gebruikt om een enkele meting te visualiseren. Net als bij de tekst- en afbeeldingsdiagram, voert u geen selecties uit in de meter.

 1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Sheet om Diagrammen te openen.
 2. Sleep een meterdiagram naar het werkblad en plaats dit rechts van de KPI-visualisatie.

 3. Klik op Meting toevoegen.

 4. Selecteer de meting Margin Percent.

 5. Selecteer in het eigenschappenvenster aan de rechterkant onder Gegevens > Metingen > Margepercentage > Getalnotatie de optie Getal en selecteer in de lijst Opmaak die wordt weergegeven de waarde 12%

 6. Selecteer onder Uiterlijk > Presentatie de optie Balk om de meter weer te geven als een balk.

 7. Stel Richting in op Aangepast en selecteer Horizontaal.

 8. Stel onder Bereikgrenzen net daarboven de waarde Min in op -0.5 en de waarde Max op 0.5.

 9. Selecteer nog steeds onder Presentatie de optie Segmenten gebruiken.

 10. Klik op Grens toevoegen.

 11. Voer in het tekstvak dat verschijnt 0.12 in. Hierdoor wordt de limiet tussen het linker- en rechtersegment ingesteld op 12%.

 12. Druk op Enter.

 13. Klik op het linkersegment en selecteer de rode kleur.

 14. Klik op het rechtersegment en selecteer de groene kleur.

 15. Open Meting-as helemaal onderaan in het eigenschappenvenster.

 16. Selecteer in Labels en titel de optie Alleen labels.

 17. Voeg boven aan de visualisatie de titel Profit Margin toe.

 18. Pas de grootte van de meter aan zoals in de schermafbeelding.

De meter is compleet en geeft een grote winstmarge aan.

De verschillende meterkleuren ondersteunen de interpretatie van de waarde. Rood is zorgwekkend, terwijl groen voor goed staat.

Het lijndiagram toevoegen

Het lijndiagram wordt gebruikt om de trend voor kwartaalverkopen voor de jaren 2012-2014 weer te geven. De cijfers voor 2014 zijn voor de eerste helft van het jaar.

 1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Sheet om Diagrammen te openen.
 2. Sleep een lijndiagram naar het werkblad.
 3. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Fields om Velden te openen.

 4. Klik op Date.

 5. Sleep het veld Quarter naar de lijngrafiek en klik op Toevoegen bovenaan.
 6. Klik op Arrow right in het eigenschappenvenster aan de rechterkant om de dimensie Date.Quarter uit te vouwen en het bijbehorende Label te wijzigen naar Quarter.
 7. Klik op Meting toevoegen en selecteer Sales in de lijst Metingen.
 8. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster aan de linkerkant op Fields om Velden te openen.
 9. Klik op Date.

 10. Sleep het veld Year naar de lijngrafiek en klik op Toevoegen bovenaan.
 11. Klik op Arrow right in het eigenschappenvenster aan de rechterkant om de dimensie Date.Year uit te vouwen en het bijbehorende Label te wijzigen naar Year.
 12. Klik in het eigenschappenvenster op Uiterlijk > Presentatie en schakel het selectievakje Gegevenspunten tonen in.

 13. Voeg boven aan de visualisatie de titel Quarterly Trend toe.

U hebt het eerste werkblad voltooid. Klik in de rechterbovenhoek op Next om naar het werkblad Product Details te gaan.