Ga naar hoofdinhoud

Load-scripts migreren naar Qlik Sense Enterprise SaaS

OP DEZE PAGINA

Load-scripts migreren naar Qlik Sense Enterprise SaaS

Qlik Sense Enterprise SaaS biedt geen ondersteuning voor het gebruik van Windows-bestandssysteempaden in functies, instructies en variabelen. In plaats daarvan worden bibliotheekverbindingen gebruikt. Dit zijn verbindingstekenreeksen die leiden naar gegevens en scriptbestanden, zoals lib://DataFiles/myData.txt.

Beperkingen

Verschillende opdrachten, variabelen en functies die van toepassing zijn op QlikView en Qlik Sense Enterprise on Windows (in standaard of verouderde modi), kunnen niet worden gebruikt of hebben beperkingen in Qlik Sense Enterprise SaaS. Deze beperkingen gelden normaal gesproken voor opdrachten, variabelen en functies die zijn gekoppeld aan Windows-bestandssysteempaden.

Het gebruik van niet-ondersteunde opdrachten in het load-script voor gegevens levert een fout op bij het uitvoeren van het load-script. Foutberichten zijn te vinden in het logbestand van het script. Het gebruik van niet-ondersteunde variabelen en functies resulteert niet in foutberichten of vermeldingen in het logbestand. In plaats daarvan geeft de functie NULL als resultaat.

Er is geen indicatie dat een variabele, opdracht of functie niet wordt ondersteund bij het bewerken van het load-script voor gegevens.

Toepasbaarheid van variabelen, instructies en functies in Qlik Sense Enterprise SaaS

Als u van plan bent om load-scripts voor gegevens van QlikView of Qlik Sense Enterprise on Windows opnieuw te gebruiken in Qlik Sense Enterprise SaaS, raadpleegt u de volgende tabellen om te zien welke variabelen, instructies en functies worden ondersteund en wat hun vereisten zijn.

Systeemvariabelen

Variabele Toepasbaarheid Definitie
Floppy

Niet ondersteund

Retourneert de stationsletter van het eerst gevonden diskettestation. Dit is normaal gesproken a:.
CD

Niet ondersteund

Retourneert de stationsletter van het eerst gevonden cd-rom-station. Als er geen cd-rom-station is gevonden, wordt c: geretourneerd.
QvPath

Niet ondersteund

Retourneert het pad naar het Qlik Sense-programma.
QvRoot

Niet ondersteund

Retourneert de hoofdmap van het Qlik Sense-programma.
QvWorkPath

Niet ondersteund

Retourneert het pad naar de huidige Qlik Sense-app.
QvWorkRoot

Niet ondersteund

Retourneert de hoofdmap van de huidige Qlik Sense-app.
WinPath

Niet ondersteund

Retourneert het pad naar Windows.
WinRoot

Niet ondersteund

Retourneert de hoofdmap van Windows.
$(include=...) Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt De variabele Include/Must_Include specificeert een bestand dat tekst bevat die in het script moet worden opgenomen en moet worden geëvalueerd als scriptcode. Deze wordt niet gebruikt om gegevens toe te voegen. U kunt delen van uw scriptcode opslaan in een apart tekstbestand en dit in meerdere apps hergebruiken. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde variabele.

Reguliere scriptopdrachten

Opdracht Toepasbaarheid Definitie
Binary

Binary

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt De opdracht binary wordt gebruikt voor het laden van gegevens vanuit een andere app.
Connect

Connect

Niet ondersteund Met de opdracht CONNECT wordt de toegang van Qlik Sense tot een algemene database via de OLE DB/ODBC-interface vastgelegd. Voor ODBC moet de gegevensbron eerst worden opgegeven met behulp van ODBC-beheer.
Directory

Directory

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt De opdracht Directory legt vast in welke directory moet worden gezocht naar gegevensbestanden in volgende LOAD-opdrachten, totdat een nieuwe Directoryopdracht wordt gegeven.
Execute

Execute

Niet ondersteund De Execute-opdracht wordt gebruikt voor het uitvoeren van andere programma's terwijl gegevens worden geladen in Qlik Sense. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van noodzakelijke conversies.
LOAD from ...

Load

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt Met de opdracht LOAD worden velden geladen uit een bestand, uit gegevens die in het script zijn gedefinieerd, uit een eerder geladen tabel, van een webpagina, uit het resultaat van een daaropvolgende SELECT-opdracht of door gegevens automatisch te genereren.
Store into ...

Store

Ondersteunde invoer: Pad dat bibliotheekverbinding gebruikt De Store-instructie maakt een QVD-, CSV- of text-bestand.

Scriptbesturingsopdrachten

Opdracht Ondersteunde invoer Geretourneerde uitvoer Definitie

For each...

filelist mask/dirlist mask

For each..next

bibliotheekverbinding

bibliotheekverbinding

De syntaxis filelist mask produceert een lijst met door komma's gescheiden namen van alle bestanden in de huidige map die overeenkomen met het filelist mask. De syntaxis dirlist mask produceert een lijst met door komma's gescheiden namen van alle mappen in de huidige map die overeenkomen met het mapnaammasker.

Bestandsfuncties

Functie Ondersteunde invoer Geretourneerde uitvoer Definitie
Attribute()

Attribute - scriptfunctie

bibliotheekverbinding   Retourneert de waarde van de metatags van verschillende mediabestanden als tekst.
ConnectString()

ConnectString - scriptfunctie

  Naam bibliotheekverbinding Retourneert de actieve verbindingstekenreeks voor ODBC- of OLE DB-verbindingen.
FileDir()

FileDir - scriptfunctie

 

bibliotheekverbinding De functie FileDir retourneert een tekenreeks met het pad naar de map van het tabelbestand dat op dat moment wordt gelezen.
FilePath()

FilePath - scriptfunctie

 

bibliotheekverbinding De functie FilePath retourneert een tekenreeks met het volledige pad naar het tabelbestand dat op dat moment wordt gelezen.
FileSize()

FileSize - scriptfunctie

bibliotheekverbinding

  De functie retourneert een geheel getal met de grootte in bytes van het bestand of, als geen is opgegeven, van het tabelbestand dat op dat moment wordt gelezen.filenamefilename
FileTime()

FileTime - scriptfunctie

bibliotheekverbinding

  De functie retourneert een tijdstempel voor de datum en tijd van de laatste wijziging van het bestand .filename Als geen filename is opgegeven, wordt het tabelbestand gebruikt dat op dat moment wordt gelezen.
GetFolderPath()

GetFolderPath - scriptfunctie

Niet ondersteund

Geretourneerde output: absoluut pad

De functie GetFolderPath retourneert de waarde van de functie Microsoft Windows SHGetFolderPath. Deze functie neemt de naam van een map in Microsoft Windows als invoer en retourneert het volledige pad van de map.
QvdCreateTime()

QvdCreateTime - scriptfunctie

bibliotheekverbinding   Deze scriptfunctie retourneert de tijdstempel voor de XML-koptekst uit een QVD-bestand, indien aanwezig. Anders wordt NULL geretourneerd.
QvdFieldName()

QvdFieldName - scriptfunctie

bibliotheekverbinding   Deze script-functie retourneert de naam van veldnummer fieldno in een QVD-bestand. Als het veld niet bestaat, wordt NULL geretourneerd.
QvdNoOfFields()

QvdNoOfFields - scriptfunctie

bibliotheekverbinding   Deze scriptfunctie retourneert het aantal velden in een QVD-bestand.
QvdNoOfRecords()

QvdNoOfRecords - scriptfunctie

bibliotheekverbinding   Deze scriptfunctie retourneert het huidige aantal records in een QVD-bestand.
QvdTableName()

QvdTableName - scriptfunctie

bibliotheekverbinding   Deze scriptfunctie retourneert de naam van de tabel die is opgeslagen in een QVD-bestand.

Systeemfuncties

Functie Toepasbaarheid Definitie
DocumentPath()

Niet ondersteund

Deze functie retourneert een tekenreeks met het volledige pad naar de huidige Qlik Sense-app.
GetRegistryString()

 

Niet ondersteund

Retourneert de waarde van een benoemde registersleutel met een opgegeven registerpad. Deze functie kan zowel in een diagram als een script worden gebruikt.